UAB „DOJUS rental“

INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO TAISYKLĖS

Šiose interneto svetainės privatumo taisyklėse (toliau – Taisyklės) pateikiama informacija, kaip bus renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti interneto svetainėje www.dojusrental.lt (toliau – Interneto svetainė), socialinių tinklų paskyrose, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu arba perdavus mums tiesiogiai. Šiose Taisyklėse nurodytų asmens duomenų valdytojas yra UAB „DOJUS rental“, juridinio asmens kodas 304695666, buveinė Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Palangos g. 2-32 (toliau – mes arba Duomenų valdytojas), kuris rinks ir tvarkys Jūsų duomenis rinkodaros bei sutarties vykdymo tikslais.

Asmenys, kurie yra jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę / socialinių tinklų paskyras. Jei esate jaunesnis nei 14 metų asmuo, prieš pateikdamas (-a) asmeninę informaciją turite gauti savo įstatyminių atstovų (tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų) sutikimą.

 1. Kokius asmens duomenis mes tvarkome?

 

SUTARČIŲ SUDARYMAS IR PASLAUGŲ TEIKIMAS

Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefonas, ūkio kodas, asmens kodas, PVM kodas, pašto adresas ar elektroninis paštas, prekės/ paslaugos apmokėjimo duomenys: banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan. bei juridinio asmens atstovų pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el.paštas bus tvarkomi siekiant sudaryti su Jumis paslaugų teikimo ar kitokią sutartį, taip pat suteikti paslaugas, atlikti skolininkų rizikos vertinimą.

Naudojantis mūsų suteiktais prietaisais, turinčiais GPR įrenginius, taip pat bus renkami ir tvarkomi Jūsų duomenys (tokiu atveju informaciją apie duomenų tvarkymą pateiksime atskirai).

Pagrindai: (i) sutartis; (ii) teisinė prievolė; (iii) teisėtas interesas (atgauti skolas, valdyti riziką).

Šių asmens duomenų pateikimas yra reikalavimas, kurį būtina įvykdyti norint sudaryti sutartį. Duomenų nepateikus, mes negalėsime sudaryti su Jumis sutarčių ir teikti Jums mūsų paslaugas.

KONTAKTAI IR KOMUNIKACIJA

Jūsų asmens duomenis (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, klausimai ir kita informacija, kurią Jūs patys pateiksite) tvarkysime siekdami atsakyti į Jūsų klausimus ir suteikti informaciją. Jūsų duomenis mes gauname, kad užduodate klausimus pasinaudodami forma šioje interneto svetainėje, užpildote registracijos formą, pateikiate užklausas ir komentarus per socialinių tinklų paskiras, dalyvaujate apklausose, taip pat skambindami mums ir pateikdami informaciją pokalbio metu. Taip pat Duomenų valdytojas, remdamasis savo teisėtu interesu vykdyti komunikaciją su savo klientais, gali siųsti klientams gimtadienio sveikinimus el. paštu.

Pagrindas: sutikimas arba teisėtas interesas (komunikacija su klientais).

Nepateikus šių asmens duomenų, mes negalėsime atsakyti į Jūsų klausimus ir suteikti informacijos.

 

TIESIOGINĖ RINKODARA

Jūsų asmens duomenis (vardas, pavardė, ūkio/įmonės tipas, ūkio dydis, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas, informacija apie Jus dominančias naujienas) tvarkysime siekdami Jus informuoti apie mūsų ir mūsų partnerių platinamas prekes ir teikiamas paslaugas bei suteikti kitą aktualią informaciją. Rinkodarą iš mūsų gausite, jei užsisakysite mūsų naujienlaiškį ar kitokią komunikaciją. Tai pat jei lankydamiesi mūsų organizuojamuose renginiuose užpildote mūsų pateiktas anketas.

Norint gauti mūsų verslo partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, Jūsų bus paprašyta atskiro sutikimo.

Pagrindai: (i) sutikimas; (ii) teisėtas interesas (informacijos teikimas esamiems klientams).

Šių asmens duomenų pateikimas nėra privalomas, tačiau jų nepateikus, mes negalėsime Jūsų informuoti apie prekes ir paslaugas.

VAIZDO STEBĖJIMAS

Savo patalpose ir valdomoje teritorijoje naudojame vaizdo stebėjimo kameras. Tokio stebėjimo tikslas yra užtikrinti mūsų darbuotojų, klientų ir kitų asmenų bei turto apsaugą, užkirsti kelią nusikaltimams ir identifikuoti pažeidėjus. Apie vaizdo stebėjimą būsite informuoti ženklais prie įėjimų į filmuojamas teritorijas ir patalpas.

Pagrindai: teisėtas interesas.

SLAPUKAI IR KITI AUTOMATIŠKAI RENKAMI DUOMENYS

Siekdami sužinoti kaip naudojate mūsų interneto svetaine, mes galime rinkti šią informaciją: įrenginio informacija, t. y. IP adresas, naršyklė, kuria naudojatės, Jūsų sesijos mūsų svetainėje naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, labiausiai dominantis turinys ir bet kokia informacija surinkta slapukų pagalba, vietos informacija, t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti mums perduota Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.

Išsami informacija apie slapukų veikimą pateikiama šių Taisyklių 6 skyriuje „Slapukai, signalai ir panašios technologijos“.

Pagrindai: (i) sutikimas; (ii) teisėtas interesas (sužinoti, kaip lankytojai naudoja mūsų Interneto svetainės paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas).

Atsisakius duoti sutikimą dėl slapukų mes negausime informacijos apie elgesį mūsų Interneto svetainėje, kuri naudojama Interneto svetainės ir jos turinio gerinimui.

KANDIDATŲ ATRANKA

Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis (vardas, pavadė, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas, miestas, išsilavinimas, darbo patirtis, vairuotojo pažymėjimo duomenys, pageidaujama pozicija, rekomendacijos, testų rezultatai, įvertinimai, kvalifikacija, profesiniai įgūdžiai, asmeninės savybės ir kita informacija, kurią pateiksite) siekdami atlikti darbuotojų atranką. Kandidatuodami į darbo pozicijas neteikite perteklinės informacijos, kuri nėra reikalaujama.

Pagrindas: sutikimas, kurį išreiškiate kandidatuodami į darbo poziciją.

Šie duomenys yra būtini kandidatų atrankos procesui ir jų nepateikus, mes negalėsime įtraukti Jūsų į atitinkamą atranką.

TEISIŲ IR INTERESŲ GYNYBA

Siekdami apginti savo teisėtus interesus ir teises, atsakydami į pareikštus į ieškinius ar pretenzijas, o taip pat ir patys tokius teikdami, mes galime tvarkyti Jūsų duomenis susijusius su sudarytomis sutartimis, jų vykdymu, teikiamomis paslaugomis bei kitus duomenis numatytus šiose Taisyklėse.

Pagrindai: teisėtas interesas.

 1. Duomenų perdavimas

 

Mes perduosime Jūsų asmens duomenis:

 • DOJUS įmonių grupei priklausančioms įmonėms;
 • Teisininkams, kurių teikiamoms paslaugoms yra būtini Jūsų asmens duomenys;
 • Bankams / įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas, atlieka rizikos, kreditingumo vertinimą;
 • Įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus/renginius;
 • Valstybinėms institucijoms, pvz. teismams, policijai, VMI, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą;
 • Socialiniams tinklams (kai patys juose pasirenkate pateikti savo asmens duomenis);
 • Kitoms įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu: IT paslaugų teikėjai, kurie aptarnauja mūsų duomenų bazes ir programinę įrangą, auditoriai, kurie vykdo mūsų veiklos patikrinimą, kurio metu yra būtina pasiekti ir Jūsų duomenis, rinkodaros paslaugų įmonės, kurios padeda siųsti Jums naujienlaiškius ir kitą informaciją ir kitiems paslaugų teikėjams padedantiems vykdyti savo veiklą;
 • Atsakingai parinktiems verslo partneriams, kurie padeda vykdyti Duomenų valdytojo nustatytus duomenų tvarkymo tikslus (pristatymas, rinkodara): DPD Lietuva, Synergy Effect, SMS marketingas, Mailerlite.lt, Lietuvos paštas. Taip pat, jei išreikšite atitinkamą pasirinkimą sutartyje ar pateiksite sutikimą kitu būdu, Jūsų asmens duomenys bus perduodami verslo partneriui „John Deere GmbH & Co, KG“, su kuriuo Duomenų valdytojas bendrai vykdo tiesioginę rinkodarą paštu.
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

 

 1. Duomenų perdavimas į trečiąsias šalis

 

Duomenų valdytojas perduos Jūsų asmens duomenis į trečiąsias valstybes šiems subjektams:

 • Technikos gamintojams, kurie yra įsisteigę trečiose šalyse, kai duomenų perdavimas yra reikalingas vykdant sutartį. Duomenų perdavimo teisinis pagrindas – sutarties su Jumis sudarymas ir vykdymas;
 • Jūsų pasirinktų socialinių tinklų administratoriai, kuriems pateikėte savo duomenis, tokie kaip Facebook Inc., gali būti įsisteigę trečiosiose šalyse;
 • Verslo partneriui Deere&Company – kai priklausomai nuo su Jumis sudarytos sutarties sąlygų, Jūsų asmens duomenys saugomi http://www.jdlink.com žiniatinklyje, kurio valdytoja yra „John Deere GmbH & Co. KG“, atstovaujama „Intelligence Solution Group“ (ISG), įsikūrusi Straßburger Allee 3, 67659 Kaiserslautern, Vokietija. Kai duomenys perduodami už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų ir kai jie perduodam John Deere susijusiai įmonei, esančiai valstybėje, kuriai netaikomas ES Komisijos sprendimas dėl tinkamumo, duomenys būna tinkamai apsaugoti ir taikomos ES Komisijos patvirtintų standartinių sutartinių nuostatų (daugiau informacijos: https://www.deere.com/en/privacy-and-data/). Bet kokiu atveju, su Jumis sudaromose sutartyse Jūs būsite atskirai informuoti apie Jūsų duomenų perdavimą į trečiąsias valstybes. Duomenų perdavimo teisinis pagrindas – sutarties su Jumis sudarymas ir vykdymas.

Trečiosiose šalyse gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Todėl mes taikome priemones, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

Perduodami asmens duomenis į tokias trečiąsias šalis mes remsimės:

 • Sutartimi (jei reikia užsakyti prekes iš gamintojo, taikyti prekėms kokybės garantiją, konsultuoti su gamintojo produktais, detalėmis ir paslaugomis susijusiais klausimais);
 • Aiškiai išreikštu Jūsų sutikimu;
 • Su duomenų gavėju pasirašyta sutartimi, kuri yra paremta Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis sutarčių sąlygomis. Standartines sutarties sąlygas galite rasti internete, adresu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087;
 • Duomenų siuntimo grupės įmonių atveju, taikomomis įmonėms privalomomis taisyklėmis.
 • Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, kai gavėjas yra įsikūręs šalyje dėl kurios duomenų apsaugos lygio yra priimtas šis sprendimas;
 • Remiantis ES-JAV „Privatumo Skydo“ sertifikatu (Facebook Inc. atveju);
 • Leidimu iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos.

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų taikomomis apsaugos priemonėmis asmens duomenų perdavimui į trečiąsias šalis, kreipdamiesi kontaktais numatytais šiose Taisyklėse.

 

 1. Duomenų saugojimo terminas

 

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis nei 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų būtų negalima atgaminti.

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

Asmens duomenys

Saugojimo laikotarpis

Apmokėjimo duomenys

10 metų po mokėjimo operacijos dienos.

Prekių pirkimo-pardavimo, paslaugų teikimo ar kitos sutartys ir jų duomenys

10 metų po sutarties galiojimo pabaigos.

Rinkodarai naudojami asmens duomenys

3 metai nuo paskutinio Jūsų apsilankymo mūsų svetainėje arba sutikimo tiesioginei rinkodarai davimo dienos. Klientų neprieštaravusių gauti rinkodarą duomenys tvarkomi 5 metus nuo paskutinio pirkimo.

Vaizdo įrašai

Iki 90 dienų.

Analitikos duomenys

Paprastai šie duomenys yra renkami automatiškai Jums naudojantis svetaine ir pateikus sutikimą, duomenys anonimizuojami / subendrinami netrukus po gavimo.

Jūsų pateikti klausimai ir susirašinėjimas

Šie duomenys pašalinami nedelsiant, kai jie tampa nebeaktualūs, bet kokiu atveju šiuos duomenis saugosime ne ilgiau nei 24 mėnesius.

Kandidatų asmens duomenys

Pasibaigus atrankai kandidatų asmens duomenys saugomi 1 metus. Ilgiau duomenys saugomi ir tvarkomi siekiant pasiūlyti vietą į atsilaisvinusią darbo poziciją tik su kandidato sutikimu.

 1. Jūsų teisės

 

 • Žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Reikalauti sunaikinti savo duomenis (teisė „būti pamirštam“);
 • Reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Reikalauti perkelti Duomenų valdytojui pateiktus duomenis (teisė perkelti);
 • Bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų (teisė nesutikti);
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes suteikiame Jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę šiuo telefonu +370 37 750260, parašę mums šiuo adresu [email protected] arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis mūsų teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje.

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus Jūsų tapatybę gyvai (pateikiant asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar vairuotojo pažymėjimą)) arba elektroninių ryšių priemonėmis (pvz.: elektroniniu parašu).

 1. Slapukai, signalai ir panašios technologijos

 

Taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

 Jums besilankant mūsų Interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui.

Slapukai, naudojami mūsų Interneto svetainėje:

Pavadinimas

Laikotarpis

Tikslas

_cfduid, CookieConsent,

AWSELB, SESS#

1 m

Sesijos metu

slapukai reikalingi būtinam internetinio puslapio veikimui užtikrinti, be kurio internetinis puslapis tiesiog neveiktų

Savo pasirinkimą dėl Interneto svetainėje naudojamų slapukų (sutikti ar nesutikti) galite išreikšti pirmą kartą prisijungę prie Interneto svetainės. Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Primename, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o išjungę juos ar dalį jų, nebegalėsite naudotis tomis paslaugomis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mūsų socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.

 1. Duomenų nepateikimo pasekmės

 

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz.: informacijos, kurią būtina nurodyti registruojantis svetainėje, ar kontaktinių duomenų, jei norite, kad su Jumis susisiektume, formoje), tačiau tokiu atveju mes negalėsime Jums sudaryti galimybės įsigyti mūsų prekes internetu, su Jumis susisiekti, sudaryti sutartis ar suteikti mūsų paslaugas.

 1. Baigiamosios nuostatos

 

Kitos interneto svetainės, kurios gali būti pasiekiamos per šį puslapį ar kurių savybės ir funkcionalumai buvo įtraukti į interneto paslaugas turi savo privatumo politiką ir praktiką. Kitos Dojus įmonių grupei priklausančios įmonės, tiekėjai, verslo partneriai taip pat turi savo privatumo politikas ir praktikas. Raginame susipažinti su visų trečiųjų šalių pateiktais privatumo pareiškimais, prieš pateikiant jiems informaciją arba pasinaudojant pasiūlymu ar reklama.

Taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Taisykles, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami pranešimą Interneto svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir (ar) paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Susisiekite su mumis

Visais „DOJUS rental“ tvarkomų duomenų apsaugos klausimais kreipkitės

El. p.: [email protected]

Tel.: +370 37 750260

 

Paskutinį kartą Taisyklės peržiūrėtos 2020-01-17.